Zatrudnienie w Niemczech

Sytuacja gospodarcza w Niemczech jest bardzo dobra. Jak podają niemieckie źródła go końca tego roku przybędzie dodatkowo 500 tysięcy nowych miejsc pracy. W związku z tym planowane jest przyjęcie 130 tysięcy osób do sektora zdrowotnego i socjalnego. Pracę znajdziemy w przedszkolu, w szpitalach, w przychodniach, w domach opieki osób starszych. Zmiany te spowodowane są sytuacją demograficzną Niemiec. Coraz bardziej starzejące się niemieckie społeczeństwo potrzebować będzie opieki ludzi młodych i doświadczonych.

Podobna sytuacja jest w sektorze usług dla przedsiębiorstw. Tutaj znajdziemy zatrudnienie w agencjach reklamowych, agencjach ochrony osób i mienia, ośrodkach badań rynku czy firmach powiązanych z audytem. Kolejną branżą gotową do zatrudnień jest handel. Tutaj pracę znajdzie około 100 tysięcy osób. Można znaleźć pracę w hotelarstwie, gastronomii, transporcie. Natomiast 50 tysięcy osób może podjąć pracę w sektorze edukacyjnym, czyli szkołach, przedszkolach czy uczelniach wyższych. Trochę mniej, bo 35 tysięcy osób zatrudnią pracodawcy z branży budowlanej. Nieco 30 tysięcy znajdzie pracę w sektorze IT, czyli informatycznym.

wyjazd za chlebem

Niestety, większość pracodawców obawia się, że nie znajdzie wystarczającej ilości rąk do pracy. Sytuacja zatrudnieniowa jest trudna, ale większość niemieckich właścicieli firm optymistycznie zapatruje się na przyszłość. W chwili obecnej na niemieckim rynku zatrudnia się Polaków. Polacy są jedną z najliczniejszych narodowości podejmującyh pracę w Niemczech wraz z zasiedleniem się w tym kraju. Ponadto przyszłe otwarcie granic Unii Europejskiej dla mieszkańców Ukrainy będzie sporym zastrzykiem dla niemieckiej gospodarki. Większość Ukraińców pracujących obecnie w Polsce z pewnością myśli o zatrudnieniu u naszych zachodnich sąsiadów. Część z nich zostanie jednak w Polsce ze względu na bliskość ze swoim krajem a tym samym na częste kontakty z rodziną.

praca Niemcy

Nie ma wątpliwości iż duża część uchodźców przybyłych do Niemiec mocno zasili szeregi przedsiębiorców. Taki był plan rządu niemieckiego. Poza tym niemieckie społeczeństwo w szybkim tempie starzeje się co powoduje brak urodzeń. Nowa i młoda populacja powinna tą sytuację znacząco poprawić. Zapewnienie pracy, mieszkań socjalnych i zasiłków powinny skutecznie poprawić zaistniałą sytuację na rynku demograficznym jak i rynku pracy.

Podobne artykuły...