Jaką umowę o pracę dostaniemy w Niemczech

Praca w Niemczech jest dla wielu z nas bardzo atrakcyjną perspektywą ze względu na tamtejsze zarobki. Jednak, poszukując zatrudnienia za Odrą, tak jak i w Polsce, powinniśmy pamiętać o tym co nam przysługuje. Zwróćmy zatem naszą uwagę na to, co może być zawarte w niemieckiej umowie pracy.

Czas trwania umowy w niemczech może zostać określony lub nie. W przypadku umowy na czas określony zostanie on nam podany wyraźnie w treści umowy. Podobnie sprawa ma się w przypadku zatrudnienia na okres próbny – który może trwać nie dłużej niż 6 miesięcy.

Umowa na czas określony może zostać zawarta przez pracodawcę najdłużej na dwa lata – nie ma możliwości ponownego zaproponowania takowej umowy bez rzeczowego powodu – takiego jak zastępstwo w czasie urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego. Natomiast, zmiana dotychczasowych warunków dokonywana jest przez wypowiedzenie zmieniające – czyli z nową ofertą o pracę. Takowe może zostać przyjęte lub zakwestionowane przez pozew do sądu – z utrzymaniem zatrudnienia niezależnie od wyroku.

Rodzaj pracy określonej w umowie definiuje nasze zadania i pracodawca nie ma możliwości wyjść poza ową definicję i np. kazać księgowemu pracować nad marketingiem. Co więcej – delegacja pracownika do innej filii firmy musi uwzględnić nasze możliwości pod względem kosztu i czasu dojazdu do innego miasta. Dzienny czas pracy w Niemczech nie może przekroczyć 10 godzin. Natomiast tygodniowy – 60 godzin.

Niemieckie prawo pracy nie przewiduje sztywnych stawek minimalnych. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z pracodawcą i wypłacane jest 15 dnia każdego miesiąca lub z końcem miesiąca. Prawo nie nakazuje żadnych dodatków do wynagrodzenia. W przypadku pracy w godzinach nocnych, do pracodawcy należy decyzja co do wypłacenia dodatkowych środków lub dania pracownikowi dodatkowych dni wolnych.

umowa o pracę

Urlop przysługujący pracownikowi w Niemczech wynosi co najmniej 24 dni powszechne, licząc z sobotami – w praktyce zatem, co najmniej 4 tygodnie. Takie prawo przysługuje po 6 miesiącach pracy, w przypadku krótszego czasu zatrudnienia – wynosi ono 1/12 pełnego urlopu za każdy przepracowany miesiąc. Pełne wynagrodzenie należy się też osobom chorym ze zwolnieniem lekarskim. Matki z dzieckiem są chronione przed utratą zatrudnienia do 4 miesięcy od porodu – zaś matki karmiące otrzymują dodatkowe przerwy w pracy – po dwie 30-minutowe przerwy w przypadku standardowego dnia pracy.

Niemiecki okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 4 tygodnie. Liczone są one do końca miesiąca lub do 15 dnia miesiąca. Wyjątkiem jest działalność gospodarcza poniżej 20 pracowników, gdzie ów termin końcowy nie obowiązuje. W przeciwnym razie, okres wypowiedzenia rośnie po 2 latach zatrudnienia w danej firmie proporcjonalnie do czasu zatrudnienia – lecz jedynie w przypadku zerwania umowy przez pracodawcę. W przypadku umów na czas określony okres wypowiedzenia nie obowiązuje, jeśli nie został on jasno wpisany w umowę. Czas na wniesienie pozwu w sądzie pracy wynosi 3 tygodnie od otrzymania wypowiedzenia. Możliwe jest przerwanie umowy za porozumieniem stron, co wiąże się z otrzymaniem odprawy i dobrego świadectwa pracy przez pracownika.

Obowiązek zarejestrowania pracownika w niemieckiej kasie chorych celem odprowadzania składek należy do pracodawcy – w tym celu potrzebne będą: dowód osobisty, zaświadczenie poprzedniego pracodawcy o wykorzystaniu urlopu i ewentualnie, karta ubezpieczenia socjalnego.

Podobne artykuły...