Niemiecki system podatkowy

Rezydenci zagraniczni Niemiec – w tym Polacy – płacą podatek jedynie od dochodów uzyskanych w Niemczech, na tych samych regułach jak obywatele, uiszczając także składki na ubezpieczenie społeczne. Podobnie, firmy działające na terenie Niemiec muszą być opodatkowane w Niemczech.

W Niemczech występuje podatek dochodowy – Einkommensteuer. Pod takowy podatek podlegają osoby uzyskujące dochody w Niemczech oraz osoby mieszkające lub stale przebywające na terenie Niemiec. Jego stawka procentowa wynosi od 15% do 45%. Do 52 151 euro jest to 15%, do 250 000 euro natomiast – 42%. Powyżej wynosi on 45%. Jako iż nie jest on zależnością procentową – zalecane jest aby skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów, które automatycznie nam go wyliczą.

podatki Niemcy

Kolejną formą niemieckiego opodatkowania jest Körperschaftsteuer – podatek dochodowy od osób prawnych, rozliczany na podstawie 25-procentowej stopy, z progiem wolnym od opodatkowania w wysokości 3835 euro. Stratę z bieżącego roku możemy rozliczyć z zysku z roku poprzedniego. Jeśli rozliczamy stratę z poprzednich lat, nie obowiązuje nas natomiast ograniczenie czasowe.

Lohnsteuer – podatek dochodowy od wynagrodzenia podatników – jest odciągany przez pracodawców od pensji co miesiąc. Podatek ten jest zależny od dochodów pracownika i definiowany w tabelach dla danego pułapu zarobkowego. Co roku każdy pracownik musi złożyć na koniec roku kalendarzowego deklarację z dochodów, które w danym roku osiągnął – przez co podatek zapłacony przez cały rok jest naliczony na poczet podatku. W przypadku niedopłaty wymagane jest uregulowanie brakującej należności, nadpłata natomiast pozwala odebrać zwrot podatku.

podatki Niemcy

Podatek od wartości dodanej – Umsatzsteuer – to podatek pobierany od publicznej i prywatnej konsumpcji, takiej jak usługi użytkownika końcowego i dobra fizyczne. Takowy podatek VAT wynosi obecnie 19%, zaś obniżony jest w przypadku niektórych artykułów jak książki czy żywność do 7%. Dobra eksportowane nie podlegają temu podatkowi.

Solidaritätszuschlag – to podatek płacony przez pracowników w zachodnich Landach na poczet Niemiec Wschodnich, celem zniwelowania różnic w infrastrukturze pomiedzy Landami. Wynosi on 5,5% podatku dochodowego. Podatek będzie jeszcze obowiązywał co najmniej do roku 2019.

Kirchensteuer to podatek kościelny, który płacony jest przez osoby, które oficjalnie zadeklarowały swoją przynależność do religii w Niemczech. Wynosi on 8% lub 9% podatku dochodowego od wynagrodzenia, w zależności od danego Landu. O płatności decyduje fakt bycia ochrzczonym, zaś brak zapłaty jest równoznaczny z przesłaniem pisma do parafii o wystąpieniu z Kościoła.

Podobne artykuły...